Klauzula informacyjna:

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e–mail na adres: sekretariat@fundacja-ppp.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: sekretariat@fundacja-ppp.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) prowadzenia serwisu przez Administratora i promocji działalności Administratora, promowaniu organizowanych wydarzeń, poszerzaniu społeczności jego sympatyków, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli zdecydujesz się na założenie konta w ramach naszego serwisu, podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3) analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, do których jest zobligowany na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe, będą przetwarzane:

  1. przez okres aktywności w serwisie,
  2. do momentu usunięcie konta,
  3. do momentu przedawnienia roszczeń,
  4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.


Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, wiąże się bezpośrednio z dokonywaniem rejestracji w serwisie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o plikach cookies
Informacja o danych osobowych pobieranych podczas przeglądania zawartości serwisu a bez dokonywania rejestracji dostępna jest pod linkiem „Polityka prywatności”. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego NIP  5252193567  Regon   016451279 KRS 0000101325  Nr konta bankowego 16 2030 0045 1110 0000 0150 1280

  • Fundacja
  • Nasze Programy
  • Kontakt

strona internetowa wykonana przez:   ABC INFO.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.