Kluby do Walki z Antypolonizmem są odpowiedzią na poszerzenie działalności oraz struktur poza granicą kraju między innymi w Anglii, Niemczech, Izraelu, USA, Ukrainie.

Współpraca między Instytutem a Klubami umożliwia miejscowe monitorowanie przejawów antypolonizmu oraz kształtowania i propagowania postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.

Formularz dołączenia do klubu.