Magazyn o tematyce działalności Instytutu wydawany w formie kwartalnika. Zawierający między innymi informacje na temat zidentyfikowanych przypadków przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie magazyn będzie prezentował interwencje i działania podejmowane przez Instytut. Magazyn będzie dystrybuowany w instytucjach publicznych, szkołach, placówkach edukacyjnych w formie papierowej oraz zamieszczany na portalu w postaci elektronicznej.