Podstawowym narzędziem realizacji projektu będzie stworzenie platformy internetowe mającej na celu umożliwienie zgłaszania przez społeczeństwo przejawów antypolonizmu.

Instytut zajmować się będzie weryfikowaniem treści ogłoszeń oraz wykrywaniem materiałów szerzących antypolonizm w tym fake newsy dotyczące historii Polski, Polaków oraz działań polskiego rządu. Prawnicy zaangażowani w projekt podejmować będą kroki prawne. Strona internetowa Instytutu będzie ukazywać zweryfikowane przejawy antypolonizmu z informacjami o podjętych przez Instytut krokach.

Formularz zgłoszenia sprawy