Zadaniem Rzecznika jest monitorowanie, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń napływających do Instytutu do spraw Walki z Antypolonizmem zawierających informacje o przestępstwach przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przypadkach naruszeń dobrego imienia Polski oraz fałszowania jej historii. Rzecznik przedstawiać będzie Państwu sprawozdania dotyczące zgłoszonych przypadków oraz działań podjętych przez Instytut.

Agata Witkowska – rzecznik@instytutverbaveritatis.pl